Sukcesy uczniów ZSP w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny

Organizatorem XXIX edycji konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.
Konkurs jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. 
Uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami konkursowymi na różnych poziomach. 
 
 
 
 

Najlepsze wyniki otrzymali uczniowie: 
1. NINA CIERYT (2lb) – 3 miejsce w województwie lubelskim (II Liceum Ogólnokształcące) 
2. SZYMO CIERYT (1lb) – 4 miejsce w województwie lubelskim (II Liceum Ogólnokształcące)
3. ANNA ZALEWSKA (1tge) – 8 miejsce w województwie lubelskim (Technikum)
4. OLGA ŚWIĆ (3tef) – 42 miejsce w województwie lubelskim (Technikum)
5. OLGA LENDZION (2tl) – 60 miejsce w województwie lubelskim (Technikum) 
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Koordynator: Monika Podniesińska