Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZSP

ImageStypendia Prezesa Rady Ministrów to nagroda dla prymusów. W naszej szkole są takie dwie uczennice:
Dąbrowska Julia uczennica drugiej klasa II Liceum Ogólnokształcącego  o profilu politechnicznym w ZSP
Hreńczuk Marcelina uczennica trzeciej klasy Technikum Ekonomiczne w ZSP
W Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie uroczystego wręczenia nagród dokonała Pani Teresy Misiuk Lubelski Kurator Oświaty. Stypendium Premiera otrzymuje uczeń liceum ogólnokształcącego lub technikum, który otrzymał promocję z wyróżnieniem uzyskując najwyższą w danej szkole średnią ocen. Może to być też szkolny geniusz, wykazujący szczególne uzdolnienia w jakiejś dziedzinie. Otrzymanie nagrody jest poprzedzone ciężką pracą uczniów, wymaga też zaangażowania rodziców i nauczycieli.
Gratulujemy nagrodzonym! mt_gallery:Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZSP Więcej kliknij tutaj