Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Image10 listopada 2011 r. w trakcie uroczystości zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej 41 uczniów odebrało z rąk wicewojewody lubelskiego Henryki Strojnowskiej Stypendia Prezesa Rady Ministrów . Wśród nich dwie uczennice naszej szkoły- Dominika Wysokińska (3la) oraz Anna Nowacka (4tfi). W tym tak ważnym dla nas dniu obecni z nami byli nasi rodzice, którzy przyjęli listy gratulacyjne oraz Pan Zdzisław Janus – dyrektor ZSP. Podczas bialskiej uroczystości dziesięciu nauczycieli otrzymało odznaczenia państwowe oraz resortowe. W trakcie uroczystego wręczania dyplomów ze swoim programem artystycznym wystąpiła orkiestra oraz chór IV LO. Uroczystość zakończyła się słodkim akcentem- poczęstunkiem dla stypendystów i zaproszonych gości.

 

Otrzymane stypendium jest dla mnie nagrodą za trud i poświęcenie włożone w naukę, motywuje do dalszej pracy oraz niewątpliwie spowoduje promyczek uśmiechu na twarzy w chwili, gdy zobaczę powiększony stan mojego konta bankowego. Zachęcam wszystkich do podejmowania wysiłku w celu osiągnięcia tego Stypendium, które dla mnie oznacza ukoronowanie nauki w tej szkole, z racji przystąpienia przez mnie do egzaminu dojrzałości w bieżącym roku szkolnym. W moim rozumieniu niezwykle ważna jest świadomość bycia dostrzeżoną i wyróżnioną przez najwyższe władze państwowe. Jednak gdy już wzniosłe słowa i emocje powoli opadają przychodzi czas na planowanie już nieodległej studniówki oraz przygotowania do matury, w których środki z otrzymanego stypendium mogą nam niewątpliwie pomóc osiągnąć sukces.

mt_gallery: Stypendia Prezesa Rady Ministrów 

Więcej kliknij tutaj