„STOP CYBERPRZEMOCY”

Dostrzegając zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie w cyberświecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim postanowił zorganizować konferencję, zadaniem której będzie przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętą CYBERPRZEMOCĄ.

W konferencji wezmą udział wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Pan dr hab. Wojciech Wytrążek z wykładem na temat „Zagrożenia w sieci” i pan dr Sławomir Hypś z tematem „Cyberprzestępczość”. Tematem spotkania będzie cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Publiczności zostaną przedstawione zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożenia czyhające w sieci oraz jak się przed nimi bronić.