SREBRNA TARCZA DLA TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH im. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

               Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim kolejny raz otrzymało Srebrną Tarczę w Rankingu Techników 2021 opracowanym przez  „Perspektywy”. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

            Zdobycie miejsca w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Techników jest dla nas powodem do dumy, świadczy o jakości pracy naszej szkoły, zarówno uczniów jak i nauczycieli.

            Uczniowie kształcący się w Technikum ZSP osiągnęli bardzo wysoką zdawalność na egzaminach z kwalifikacji zawodowych, na  poziomie 94,4 % w sesji czerwiec-lipiec 2020 r, wyższą o 19,4 % od zdawalności dla CKE oraz 85,05 % w sesji styczeń-luty, wyższą od CKE o 17,15 %. W wielu zawodach była to zdawalność 100 % – m.in. technik budownictwa BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych, technik ekonomista – AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, A.36 Prowadzenie rachunkowości, technik mechanik – MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających, technik żywienia i usług gastronomicznych – TG.07 Sporządzenie potraw i napojów, technik pojazdów samochodowych – M. 42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich – A. 23 Projektowanie fryzur.

            Na egzaminie maturalnym uczniowie technikum uzyskali zdawalność na poziomie 84,9 %, wyższą o 17,9 % od zdawalności w województwie lubelskim i o 11,8 % od średniej zdawalności w kraju. Bardzo dobrze poradzili sobie na egzaminie maturalnym m.in.
z matematyki – zdawalność 91 % wyższa o 15 % od zdawalności w CKE, z języka polskiego – zdawalność 97,7 % wyższa o 5% od zdawalności w CKE.

            Uczniowie Technikum ZSP zdobywali  liczne tytuły laureatów i finalistów w wielu olimpiadach, turniejach oraz konkursach m.in. finaliści V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich, Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Ogólnopolskiego Konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników, Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Mechaników, Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników, Ogólnopolskiego Turnieju iElektromobilni, I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju „Mistrz elektroniki samochodowej Gordon Champion”, II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Uczniów Sztuki Fryzjerskiej Young talent cup 2019, III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej.

            Liczymy, że w kolejnym roku szkolnym młodzież również osiągnie sukcesy na egzaminach zewnętrznych oraz wysokie wyniki w konkursach i olimpiadach, co pozwoli nam kolejny raz zdobyć tarczę w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw.