Spotkanie z Temidą

Dnia 21 marca 2023r. klasa 1lp (profil prawno-administracyjny) II LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wzięła udział w edukacyjnej wycieczce do Sądu Rejonowego w Siedlcach. Wyjazd odbył się w ramach edukacji w zakresie prawno-administracyjnym, a zorganizowała go Pani Renata Manowiec.

Zajęcie przeprowadziła sędzia Monika Jaszczuk-Orzyłowska – Przewodnicząca Wydział Cywilnego. Pani sędzia w interesujący sposób przedstawiła zasady funkcjonowania sądu i wyjaśniła, czym jest prawo cywilne, a czym karne. Uświadomiła zebranym, jakie prawa obowiązują nieletnich, odwołując się do  przykładów z codziennych sytuacji życiowych. Za własne winy mogą już odpowiadać osoby od 13 roku życia, o czym wielu uczniów nie wiedziało. Dowiedzieli się również, kim jest osoba nieletnia (w prawie karnym nieletni to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia, zaś młodociany to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21. roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24. roku życia. W prawie cywilnym osobą nieletnią nazywamy osobę, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa. Wiadomości te bardzo zaciekawiły uczestników spotkania. Następnie Pani Sędzia oprowadziła uczniów po budynku sądu: zaprezentowała część biurową i sale sądowe, w tym salę rozpraw, przystosowaną do orzekania w sprawach z udziałem wielu osób. Ława oskarżonych, oddzielona od sali rozpraw kuloodpornymi szybami, przeznaczona jest dla szczególnie niebezpiecznych oskarżonych, podejrzewanych o groźne przestępstwa.

Uczniowie mogli  przymierzyć togi: sędziego, adwokata i prokuratora  i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, w ramach edukacji humanistycznej z języka polskiego. Podczas lekcji muzelanej pani kustosz przeprowadziła wzorcową analizę obrazu i zaprezentowała najcenniejszy obraz ze zbiorów muzeum: dzieło El Greco pt. „Ekstaza św. Franciszka”.

Wiedza zdobyta przez bezpośrednie doświadczenie: w sądzie i w muzeum na pewno zapadnie na długo w pamięć wszystkim uczestnikom warsztatów.

 

Aleksandra Bobruk

Marta Zieniewicz