Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta

ImageSpotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w ramach Świato-wego Tygodnia Przedsiębiorczości w ZSP
17 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimna-zjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z panem Włodzimierzem Kowa-likiem- Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W pierwszym spotkaniu pt.”Konsument w prawie i w życiu” wzięli udział uczniowie klas: 1te i 3 se, a w drugim spotkaniu pt.”Konsumpcjonizm” – uczniowie klas: 1 lph oraz 2 teh.

Podczas spotkania z młodzieżą Rzecznik Praw Konsumenta zwrócił uwagę na to, że:
-wielu konsumentów podejmuje decyzje o zakupie towarów lub korzystaniu z różnego rodzaju usług zdając się na intuicję  lub pod wpływem emocji,
-często są to nieprzemyślane decyzje czego przejawem jest nadmierna konsumpcja i kupowanie tego co nam jest niepotrzebne czyli konsumpcjonizm,
-konsument jest słabszą stroną umowy, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że często poprzez działania promocyjno-reklamowe zostaje poddany manipulacji przez profesjonalnych sprzedawców i specjalistów od marketingu,
-konsument powinien być świadomy tego, że to on ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje o zakupie i ponosi ich także przykre konsekwencje,
 Pan Włodzimierz Kowalik podawał wiele ciekawych przykładów wziętych z życia o konsekwencjach jakie ponoszą klienci podejmujący nieprzemyślane decyzje dotyczące m.in.: zaciągania kredytów, pożyczek, podpisywania umów na świadczenie różnych usług, korzystania z różnych promocji i okazji.
Młodzież z zainteresowaniem śledziła przygotowane prezentacje.

mt_gallery:Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta 

Więcej kliknij tutaj