Spotkanie uczniów ZSP z Temidą, czyli lekcja w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

30 października 2017 roku uczniowie klasy pierwszej o profilu humanistycznym i prawno – administracyjnym II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wraz z wychowawczynią Panią Renatą Manowiec i nauczycielką języka polskiego Panią Jolantą Bilską, odwiedzili Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim. Uczniów powitała sędzia Pani Alicja Pawlina, która zapoznała przybyłą młodzież z gmachem sądu, gdzie orzeka w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz złożyła relację na temat codziennej pracy sędziego. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Panią sędzię w sali rozpraw III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich poświęconych tematowi organizacji wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności ustrojowi sądów i przepisów określających zasady prowadzenia postępowań przed sądami rodzinnymi. Uczestnictwo w tej nietypowej lekcji było doskonałą okazją do uzyskania wiedzy dotyczącej rodzaju prowadzonych postępowań przed sądem, ról i uprawnień procesowych stron postępowania, konfiguracji składów orzekających w zależności od rodzaju spraw i instancji, włącznie z możliwością zapoznania się ze szczegółami pracy sędziego. Uczestnicy spotkania mieli okazję być w miejscach na co dzień niedostępnych dla osób postronnych, między innymi w tzw. „niebieskim pokoju”, w którym wysłuchiwane są dzieci, archiwum sądowym oraz pomieszczeniu aresztu przeznaczonym dla osób pozbawionych wolności dowożonych na rozprawy z zakładów karnych lub aresztów śledczych . Uczniowie zainteresowani zawodami prawniczymi mogli zasiąść w fotelu za stołem sędziowskim, czy też zobaczyć jak wygląda pokój narad, w którym składy sędziowskie debatują nad treścią wydawanych orzeczeń. Na zakończenie wizyty uczniowie podziękowali Pani sędzi za przeprowadzenie zajęć przybliżających różne aspekty pracy sądu oraz życzliwość i współpracę Sądu Rejonowego w Radzyniu Podl. z II Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II.

Natalia Sielezińska – uczennica II LO w ZSP