Spotkanie Dyrektorów i Przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.

    W dniu 20 października 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Dyrektorów i Przedstawicieli Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej.  18 szkół było reprezentowanych przez 37 przedstawicieli. Spotkaniu przyświecało hasło obchodzonego w bieżącym roku XXII Dnia Papieskiego „Blask prawdy.”

    Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez Przewodniczącą Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  panią Małgorzatę Szostek planu pracy na rok szkolny 2022/2023.

    Następnie pani dr Grażyna Dzida – dyrektor  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  powitała przybyłych Dyrektorów i Przedstawicieli szkół oraz zaproszonych gości.

    Spotkanie swoją obecnością uświetnili:

Pani Małgorzata Kiec – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej

Pan Szczepan Niebrzegowski – Starosta Powiatu Radzyńskiego

Ks. dr Grzegorz Stolarski – duchowy opiekun Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

Ks. kan. Jarosław Sutryk – proboszcz parafii MBNP w Radzyniu Podlaskim.

    Nawiązując do hasła Dnia Papieskiego ks. dr Grzegorz Stolarski wygłosił konferencję „Służyć we wzrastaniu w prawdzie i miłości.” Po wysłuchaniu konferencji uczestnicy spotkania i zaproszeni goście podzielili się własnymi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z realizacją zadań wychowawczych wynikających z przesłania jakie pozostawił nam św. Jan Paweł II.

     W dalszej części uczniowie w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali treści zawarte w encyklice Jana Pawła II „Veritatis splendor”.

    Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów klas gastronomicznych pod kierunkiem nauczycieli gastronomii.