Sigma Kwadrat

24 kwietnia 2018r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie odbył się finał VII konkursu statystyczno-demograficznego Sigma Kwadrat. W tym roku z naszej szkoły wystartowały 3 zespoły, pod opieką nauczycielki geografii Ewy Mackiewicz. Uczniowie, w pierwszym etapie wykonali prace badawcze na wybrane przez siebie zagadnienie. Prace były całkowicie różne, nie tylko pod względem tematycznym ale także metodycznym. Wymagały dużego wkładu pracy własnej uczniów, a nie tylko analizy dostępnych źródeł.

Do etapu finałowego zakwalifikowały się dwie grupy w następujących składach:
Sylwia Boreczek, Radosław Nurzyński i Dominik Świderski – uczniowie 3 teh. Opracowali oni zagadnienie, oparte wyłącznie na badaniu ankietowym, które sami stworzyli. Pracy konkursowej nadali tytuł: „Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież ponadgimnazjalną – uczniów technikum – określone na podstawie badania wybranej grupy uczniów ZSP im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim”.
Drugi zespół tworzyły uczennice klasy 4te – Marcelina Hreńczuk, Natalia Paszkowska i Anita Sidelnik. Miejsce w finale zagwarantowała im praca pt: „Możliwości rozwoju turystyki województwa lubelskiego i podkarpackiego – analiza porównawcza”. Niestety, pomimo bardzo dużego wkładu pracy w wykonanie zadania zatytułowanego: ,,Analiza porównawcza osób bezrobotnych powiatu radzyńskiego na tle województwa lubelskiego” kolejna grupa uczniów klasy 3 teh w składzie: Paweł Zalewski, Zuzanna Sergiel i Olga Kochnio nie została zakwalifikowana do kolejnego etapu.

               Dla finalistów, kulminacyjnym momentem była oczywiście druga część konkursu, czyli test składający się z 30 pytań. Ostatecznie, po dogrywce 3 zespołów,  nasze dwie grupy zajęły 6 i 7 miejsce.  Oprócz nagród, jakie otrzymał każdy z uczestników, uczniowie wzięli udział w wykładzie, przeprowadzonym przez Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Lublinie, dr Ilonę Skibińską-Fabrowską pt. „Krótki wykład o inflacji, czyli jak statystyka spotyka się z polityką pieniężną”.