Samorząd Uczniowski ZSP

ImagePrzedstawiamy skład Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

 

 

Przewodniczący SU: Aleksandra Delążek

Z-ca Przewodniczącego SU: Marta Wójcik

Sekretarz i skarbnik SU: Dominika Kijaczko

Sekcja kulturalno – rozrywkowa

Maciek Michniewicz

Sylwester Kondaszuk

Sekcja socjalno – bytowa

Agata Turyk

Monika Truba

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mg Piotr Mackiewicz

Przewodniczący SU: Aleksandra Delążek Z-ca Przewodniczącego SU: Marta WójcikSekretarz i skarbnik SU: Dominika KijaczkoMaciek Michniewicz

Sylwester KondaszukAgata TurykMonika Truba 

Samorząd Uczniowski ZSP 

Więcej kliknij tutaj