ROZKŁAD ZAJĘĆ KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

KWALIFIKACJA  – AU.65 ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

SOBOTA 03.11.2018 GODZ. 800

Godzina lekcyjna Przedmiot Nauczyciel

prowadzący

Sala
1.       Bezpieczeństwo i higiena pracy J. Świć 14
2.       Bezpieczeństwo i higiena pracy J. Świć 14
3.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
4.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
5.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
6.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
7.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
8.       Podstawy makro i mikro ekonomii E. Fijałek 14
9.       Podstawy statystyki E. Fijałek 14
10.    Podstawy statystyki E. Fijałek 14