Rozdane pierwsze nagrody ufundowane przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

28 kwietnia 2017 roku, podczas uroczystości zakończenia roku klas maturalnych, Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych rozdało nagrody uczniom, którzy przez cały okres nauki aktywnie włączali się w życie szkoły i środowiska. Wyróżniali się postawą, kulturą osobistą oraz sumiennością.

Zarząd Stowarzyszenia przyznał wyróżnienia następującym osobom:

  • Aleksandrze Korczyk uczennicy III klasy II Liceum Ogólnokształcącego
  • Justynie Niewęgłowskiej uczennicy IV klasy Technikum Fryzjerskiego
  • Michałowi Sobockiemu uczniowi IV klasy Technikum Fryzjerskiego

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, rozwijania pasji oraz wytrwałości w dążeniu do celu !!!!!