Technik rachunkowości

 • Okres nauki: 5 lat
 • Rozszerzenia: matematyka, geografia
 • Kwalifikacje i egzaminy:
  • 05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych – egzamin na koniec klasy trzeciej
  • 07 Prowadzenie rachunkowości – egzamin na koniec klasy czwartej

            Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczania i ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzania deklaracji podatkowych oraz dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS.
 • prowadzenie rachunkowości firmy,
 • dokonywanie rozliczeń finansowych i przygotowywanie ich do weryfikacji, przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych,
 • obsługa programów finansowo-księgowych,

Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, w działach księgowych, w biurach rachunkowych, w jednostkach  i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego.