Technik informatyk

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik informatyk:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

Uczniowie mogą uczestniczyć w stażach zawodowych w zakładach pracy na terenie całego kraju, za które otrzymują wynagrodzenia.

Technik informatyk to zawód przyszłości. Informatyk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu. To człowiek, który musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań oraz zdobywania nowych doświadczeń

Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na zajęciach praktycznych.

By uzyskać tytuł technika informatyka musisz przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uzyskując pozytywny wynik. Będziesz dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na studiach technicznych.

Kim jest technik informatyk?

Technik informatyk diagnozuje oprogramowanie, projektuje strony internetowe, tworzy aplikacje internetowe, projektuje i tworzy sieci komputerowe, projektuje bazy danych, instaluje oprogramowanie, korzysta z literatury technicznej, pisze pogramy w różnych językach programowania, dobiera sprzęt do konkretnych sytuacji, podejmuje i rozlicza działalność gospodarczą.

Kto powinien wybrać ten zawód?

W zawodzie technika informatyka z pewnością sprawdzą się osoby, które:

 • interesują się elektroniką i techniką komputerową,
 • lubią matematykę i logiczne myślenie,
 • są spostrzegawcze,
 • są dokładne i systematyczne,
 • chcą ciągłego rozwoju i samokształcenia,
 • są podatne na innowacje.

I co dalej…?

Technik informatyk po zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe otrzymuje dyplom technika oraz suplement do dyplomu objaśniający jego zdobyte umiejętności. Po ukończeniu nauki technik informatyk mógłby pracować:

 • w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,
 • firmach administrujących sieci komputerowe,
 • działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
 • firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
 • punktach serwisowych,
 • sklepach komputerowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Studia?

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach wielorakich studiów informatycznych: bioinformatyka, informatyka inżynierska, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, inżynieria systemów, teleinformatyka i wiele innych.