Technik elektryk

W zawodzie technik elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje:

• ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
• ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) eksploatowanie instalacji elektrycznych;

5) eksploatowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zgodnie z publikowanymi wynikami analiz i prognoz w zdecydowanej większości powiatów naszego kraju występuje deficyt poszukujących pracy w zawodzie technik elektryk, tzn. że nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców na elektryków jest  duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Technicy elektrycy znajdują zatrudnienie w energetyce, przemyśle, budownictwie, motoryzacji, handlu, firmach zajmujących się pomiarami elektrycznymi itd.

Kompetencje techników elektryków częściowo wkraczają w dziedziny pokrewne, tj. elektronikę, energetykę zawodową, odnawialne źródła energii, automatykę i robotykę, a także urządzenia dźwigowe, co poszerza możliwości znalezienia zatrudnienia.

Powszechność elektryczności we współczesnej cywilizacji oraz ciągłe zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną związane z ciągłym podwyższaniem się poziomu życia ludzi utwierdza w przekonaniu, że zawód technika elektryka to jeden z lepszych i potrzebnych zawodów.

Absolwenci techników elektrycznych mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki w technikum okazują się szczególnie przydatne podczas studiów na kierunkach technicznych, w tym elektrycznych.

Nauka w szkole trwa 5 lat.