Technik budownictwa

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik budownictwa:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
  • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej 

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych stażach zawodowych w Grecji i Francji oraz w przedsiębiorstwach na terenie naszego kraju.

 

W technikum budownictwa nauczysz się sprawnego posługiwania się dokumentacją techniczną, na podstawie której możesz zlecić lub rozpocząć wykonywanie prac związanych z budową obiektu. Zdobędziesz niezbędną wiedzę o materiałach, technologiach, narzędziach, maszynach oraz wyrobach budowlanych. Zapoznasz się z ich właściwościami oraz przykładami praktycznego zastosowania. Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć właściwie dobierzesz materiały oraz urządzenia do określonych prac budowlanych.

Uczniowie technikum budowlanego uczestniczą w zajęcia dodatkowe: z projektowania wnętrz, kursach z obsługi programu AutoCad. Realizują także praktyki w firmach budowlanych oraz staże zawodowe w Grecji i Francji.

Po ukończeniu technikum budowlanego możesz kontynuować realizację swoich pasji studiując na kierunkach:

  • budownictwo
  • budownictwo wodne
  • inżynieria środowiska
  • architektura