Sprzedawca

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie sprzedawca

Kwalifikację jaką uzyskuje uczeń kształcący się jako sprzedawca:

  • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej

Nauka trwa 3 lata.

Jeśli charakteryzuje cię obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista i umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi osobami, zawód sprzedawcy jest dla ciebie! Specyfika zawodu wymaga też dużej samodzielności w organizowaniu sobie pracy, poczucia odpowiedzialności za wykonywane czynności i powierzony majątek. Dobry sprzedawca potrafi odgadnąć potrzeby klienta i wyjść na przeciw jego oczekiwaniom.

W naszej szkole Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku szkoły, a zajęcia praktyczne –w placówkach handlowych.

Uczeń w zawodzie sprzedawca nabywa umiejętności w zakresie przyjmowania dostaw i przygotowywania towarów do sprzedaży oraz obsługi klientów i realizacji transakcji handlowych.

Po ukończeniu szkoły, absolwenci najczęściej podejmują pracę w sklepach, hurtowniach, supermarketach i punktach sprzedaży detalicznej. Mogą tez prowadzić własną działalność usługową.