Murarz-tynkarz

Kwalifikację jaką uzyskuje uczeń kształcący się jako murarz – tynkarz:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej

Nauka trwa 3 lata.

Murarz – tynkarz to kierunek, który cieszy się dużą popularnością , ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę budowlaną i możliwości znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia nie tylko w kraju ale i za granicą.

Wybierając ten kierunek nauczysz się:

  • Prowadzić roboty budowlane murarsko-tynkarskie i kierować zespołami
  • Opracowywać dokumentacje budowlaną
  • Sporządzać przedmiar i obmiar robót budowlanych
  • Wykorzystywać zdobytą wiedzę o materiałach, narzędziach, wyrobach i maszynach budowlanych
  • Sprawować nadzór budowlany i wykorzystywać znajomość prawa budowlanego

Absolwent może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach budowlanych
  • laboratoriach, zakładach prefabrykacji
  • w biurach projektowych jako asystent

Wybierając ten zawód, nigdy nie będziesz bezrobotny!