Klasa matematyczno – informatyczna

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

informatyka

Nauka trwa 4 lata.  

Profil matematyczno-informatyczny adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym w tej klasie to: matematyka, informatyka i język angielski. Połączenie matematyki z informatyką stwarza możliwość lepszego przygotowania się do studiów o profilach informatycznych. Ta klasa to także propozycja dla osób pragnących doskonalić znajomość języków obcych. Ułatwi im odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Uczniowie na tym profilu:

  • rozwiną słownictwo z zakresu informatyki w języku angielskim,
  • poznają języki programowania,
  • zdobędą niezbędną wiedzę do kontynuowana nauki na kierunkach technicznych.