Klasa biologiczno – medyczna

Przedmioty rozszerzone

język angielski

biologia

chemia

Nauka trwa 4 lata.   

Klasa współpracuje z uczelniami medycznymi i przyrodniczymi.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej prowadzonej przez szkołę z: Włochami, Grecją, Francją i Izraelem.

Rozwój technologii wykorzystywanych w naukach przyrodniczych, medycznych wymaga od ludzi zainteresowanych tymi dziedzinami pogłębionej wiedzy z biologii i chemii. Klasa o profilu biologiczno – medycznym jest właśnie dla tych, którzy swoją przyszłość wiążą z takimi kierunkami. Zajęcia w tej klasie prowadzone są aktywizującymi metodami wspomaganymi ćwiczeniami laboratoryjnymi a zwiększona ilości godzin języka angielskiego umożliwi uczniom odnalezienie się w świecie nauki. Taka droga edukacji stwarza ogromne możliwości na kolejnym etapie kształcenia. Przed absolwentami tej klasy otwierają się perspektywy studiowania na kierunkach medycznych, takich jak: lekarski, stomatologia, analityka medyczna, farmacja, ratownictwo medyczne, a także pokrewnych, jak: dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne czy wychowanie fizyczne. Mogą się oni też kształcić na uczelniach rolniczych, np. studiować weterynarię, a także na uniwersytetach: biologię, chemię, biotechnologię czy fizykę medyczną, chemie kryminalistyczną. Wymienione kierunki studiów kształcą w zawodach, na które jest zawsze zapotrzebowanie. Do dyspozycji uczniów tej klasy oddajemy więc świetnie wyposażone pracownie: biologiczną i chemiczną, a także pracownie językowe oraz zapewniamy doskonale wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

UCZNIOWIE TEJ KLASY:

  • uczestniczą w zajęciach wyjazdowych realizowanych w znanych firmach farmaceutycznych i medycznych,
  • odnoszą sukcesy w konkursach z przedmiotów przyrodniczych,
  • uczestniczą w konsultacjach przygotowujących do egzaminu maturalnego,
  • podczas zajęć laboratoryjnych rozwijają badawczy sposób myślenia,
  • uczestniczą w akcjach kształtujących postawy prozdrowotne i proekologiczne.