Rekrutacja na staże zagraniczne

ImageRozpoczęła się rekrutacja uczniów na staże zagraniczne do Włoch (Sycylia), które odbędą się w czasie ferii zimowych w dniach 15.02.2016 r. – 26.02.2016 r. w ramach programu ERASMUS+.
Na turnus ten pojadą uczniowie klas w zawodach:
– technik żywienia i usług gastronomicznych,
– technik pojazdów samochodowych,
– stolarz.
Zainteresowani udziałem w projekcie „Praktyki dla przyszłości” proszeni są o pobranie regulaminu [LINK] wraz z formularzem zgłoszeniowym ze strony internetowej szkoły: www.zspradzyn.pl.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 26.11.2015 r. Warunki uczestnictwa w projekcie
1.Uczestnikami projektu mogą być uczniowie ZSP w Radzyniu Podlaskim kształcący się w zawodach wymienionych w § 1 pkt.5 Regulaminu.
2.Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w wersji papierowej w sekretariacie szkoły.
3.Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
4.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz u kierownika projektu. Więcej kliknij tutaj