Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP rozdało nagrody najlepszym uczniom

23 czerwca zakończył się rok szkolny w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych działające przy ZSP im. Jana Pawła II postanowiło nagrodzić najlepszych uczniów. I tak nagrody otrzymali:

DSC_8619

 

  1. Kinga Sposób z klasy drugiej technikum ekonomicznego. Laureatka V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, II miejsce w wojewódzkim etapie olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, udział w XX jesiennym Konkursie Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą w jakim celu”, Udział w etapie okręgowym V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, Udział w zawodach I stopnia XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Udział w zawodach II stopnia w olimpiadzie w Lublinie.
  2. Wiktoria Matyka z klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem.
  3. Michał Sznura z klasy drugiej technikum hotelarskiego. Finalista IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, brał udział w II Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach. Włączał się w organizowanie uroczystości szkolnych, godnie reprezentował szkołę, uzyskał wysoką średnią ocen 4,75 , wzorowe zachowanie.
  4. Kornelia Dominika Mańko z drugiej klasy technikum ekonomicznego. Finalistka etapu centralnego I edycji „Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach”, udział w XX Jesiennym Konkursie Recytatorskim „Quo Vadis – dokąd idziesz, jaką drogą w jakim celu”. Uczennica wykazała się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem.
  5. Weronika Katarzyna Cybulak klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Uczennica uzyskała średnią ocen 4,94, wykazała się wysoką kulturą osobistą, wzorowym zachowaniem.
  6. Patrycja Paszkowska z klasy drugiej ZSZ w zawodzie – kucharz. Uczennica osiągnęła średnią ocen 5,0, frekwencja uczęszczania na zajęcia 100%. Wykazała się wysoką kulturą osobistą, angażuje się w akcje charytatywne, aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy.