Radzyń – Europa, Europa – Radzyń

ImageNIEFORMALNA GRUPA RADZYŃ EUROPEJSKI działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, dzięki pomocy i wsparciu Pani wicedyrektor dr Grażyny Dzidy, opracowała w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu” projekt „Radzyń – Europa, Europa – Radzyń”. Projekt ten zyskał akceptację oraz dofinansowanie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”.

 

Jego celem jest promocja oraz uczynienie naszego miasta bardziej europejskim. Koordynatorem projektu jest Pan mgr inż. Marcin Frączek. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:
•    Warsztaty filmowe, zakończone powstaniem reportażu o ziemi radzyńskiej
•    Konkurs recytatorski z przeglądem poezji napisanej przez lokalnych wieszczów
•    Konkurs na pracę artystyczną z motywami radzyńskimi i europejskimi
•    Konkurs na najciekawszą legendę związaną z regionem
•    Fotografowanie i wystawa zdjęć regionu radzyńskiego, wykonanych przez uczestników projektu
•    Wydanie przewodnika „Ziemia radzyńska” (w języku polskim i angielskim)
•    Młodzieżowa debata „Ziemia radzyńska – pogranicze kultur”
•    Szkolenie Europejskie
•    Strona WWW promująca grupę i projekt
Organizacją wspierającą Nieformalną Grupę Radzyń Europejski, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, którego dyrektorem jest Pan mgr inż. Zdzisław Janus.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu do udziału w projekcie.
 

Więcej kliknij tutaj