„Z przeszłości bliskiej i dalekiej”

ImageRadzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim zaprasza do udziału w  konkursie „Z przeszłości bliskiej i dalekiej”. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone konkursy:

„Z przeszłości bliskiej i dalekiej” – historia mówiona. (Relacje  świadków i  uczestników ważnych wydarzeń historycznych w skali regionalnej lub rodzinnej utrwalone w formie  opowieści lub  gawędy (wersja papierowa – przesłana pocztą i elektroniczna przesłana na adres:  rsie@onet.pl)  wzbogacone o prezentację multimedialną, nagrania video, audio lub zdjęcia. Termin realizacji 01.09.2011 – 05.10.2011)

„Co ciekawego wydarzyło się tu w przeszłości?”– konkurs plastyczny. (Prace plastyczne (technika dowolna) nawiązujące do historii regionu wraz z krótką  informacją o wydarzeniu historycznym, które stało się tematem pracy. Termin realizacji 01.09.2011 – 05.10.2011)

„Zatrzymać czas”– konkurs fotograficzny. (Zdjęcia  ciekawych obiektów architektonicznych, miejsc lub osób wraz z krótkim opisem (autor, data wykonania zdjęcia i  krótki opis obiektu. Termin realizacji 01.08.2011 – 05.10.2011)

Celem konkursów jest utrwalenie wydarzeń z przeszłości powiatu radzyńskiego, poszerzenie wiedzy o jego kulturze materialnej i duchowej, promowanie uczniów uzdolnionych artystycznie, integracja pokoleniowa i promowanie regionu. Prace,  oryginalne w zakresie formy i treści,  nie mogą być  nigdzie wcześniej publikowane. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych zaprasza do udziału w konkursach uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu radzyńskiego.
Prace należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 w terminie do 05 października 2011 z dopiskiem  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych, konkurs „Z przeszłości bliskiej i dalekiej” lub konkurs „Co ciekawego wydarzyło się tu w przeszłości?”

Zdjęcia na konkurs fotograficzny w formacie .jpg o rozmiarach co najmniej 2592×1944 należy przesłać na adres: rsie@onet.pl. Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko autora, datę wykonania zdjęcia i krótki opis obiektu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac w formie broszurowej, na stronach internetowych projektu i w prasie oraz do  wystawienia prac plastycznych i fotograficznych. Szczegółowe informacje na temat konkursu będą umieszczane sukcesywnie  na stronie internetowej www.promenadazsp.pl

Z przeszłości bliskiej i dalekiej - plakat 

Więcej kliknij tutaj