„Wierzenia Południowego Podlasia” – sesja popularnonaukowa

ImageRadzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnch przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu  po raz trzeci zorganizowało dla mieszkańców naszegopowiatu sesję popularnonaukową „Wierzenia Południowego Podlasia”. Spotkanie odbyło się w sali kina Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Ciepłymi słowami powitał gości Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, mgr inż. Zdzisław Janus. Pani dr Grażyna Dzida – wicedyrektor ZSP i Prezes RSIE przeczytała list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego oraz podkreśliła znaczenie kultury regionalnej dla kształtowania się tożsamości człowieka. Stowarzyszenie,aby przybliżyć naszym mieszkańcom  wybrane aspekty związane z  kulturą Podlasia, zaprosiło specjalistów : dr Katarzynę Smyk (UMCS Lublin), mgr Karolinę Mazur (UMCS Lublin), mgr Annę Czobodzińską-Przybysławską -Dyrektora Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie). Pierwszy wykład wygłosiła dr Katarzyna Smyk – językoznawca i folklorysta z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Wykład  dotyczył  motywu drogi  w pieśniach południowego Podlasia. Droga, oprócz jej dosłownego znaczenia, ma  inne-równie ciekawe znaczenia metaforyczne.  Pani Doktor  ukazała  je na podstawie konkretnych przykładów zaczerpniętych właśnie  pieśni  ludowych Podlasia.

ImageImageImage 

„Droga” symbolizuje życie, jego początek albo koniec lub miłość, starania o nią, pielęgnowanie albo jej tymczasowy brak. Mówimy : „pomyślności na nowej drodze życia”,  „jego/ jej wędrówka dobiegła końca”,”ostatnia droga”. Funkcjonuje  wielu przesądów dotyczących tego motywu, np. trumnę zmarłego odprowadzano do skrzyżowania dróg, by ułatwić mu czekającą go podróż do Krainy Wieczności.Na rozstajach dróg chowano osoby zmarłe śmiercią nienaturalną. Wierzono, że w  miejscu, gdzie krzyżowały się dwie drogi, można było spotkać diabła.Tu przynioszono po pogrzebie pożywienie dla zmarłego, aby już nie wracał do wsi.To tylko wybrane treści wykładu „Motyw drogi w podlaskich pieśniach ludowych”
Wykład   Moje miejsce na ziemi"- Romanów oczyma Józefa Ignacego Kraszewskiego,wygłosiła mgr Karolina Mazur , doktorantka z Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Prelegentka  przybliżyła nam postać  najpracowitszego z polskich pisarzy, autora ponad 220 utworów w 400 tomach.Zaprezentowała wiele ciekawostek dotyczących dzieciństwa i życia tego Polaka. Dowiedzieliśmy się, jak wielki wpływ miały babki Kraszewskiego : Konstancja Nowomiejska i Anna Malska. To one zaszczepiły w nim miłość do Ojczyzny i do polskiej literatury poprzez czytywanie nowinek literackich, pierwszych utworów Mickiewicza czy też opowieści o przeszłości historycznej narodu. Wpłynęły na  rozwój talentu literackiego,  dzięki któremu nosi  on miano ojca polskiej powieści historycznej czy reportażowej. Zaprezentowane zostały również efekty konkursu  z okazji Roku Kraszewskiego.
Trzeci wykład był zbliżony tematycznie do wcześniejszego, jednak na swój sposób wyjątkowy: „Ocalić pamięć o pisarzu. Zaproszenie do Romanowa”.Wygłosiła  go  mgr Anna Czobodzińska-Przybysławska -Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.  Przybliżyła nam miejsca związane z  biografią  pisarza. Dzieciństwo spędził on  w Romanowie, uczył się między innymi w Białej Radziwiłłowskiej( obecnie Podlaskiej) i w  Lublinie.Jedyny pomnik z prawdziwego zdarzenia znajduje się właśnie w Białej Podlaskiej. Pamięć o pisarzu podtrzymuje  Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.Od 33 lat organizuje konkurs czytelniczy „Józef Ignacy Kraszewski- jego życie i dzieło” Z ciekawością oglądaliśmy prezentowane zdjęcia przedstawiające  muzeum.
Byliśmy pod ogromnym wrażeniem osobowości prelegentki. Po tej żywej lekcji historii   literatury z  pewnością każdy z nas w przyszłości odwiedzi muzeum.
Po zakończeniu sesji nastąpiła ważna szczególnie dla uczestników konkursów część uroczystości. Pan Dyrektor Zdzisław Janus wręczył nagrody zwycięzcom konkursów plastycznego i fotograficznego. Były gratulacje i wspólne zdjęcia a potem poczęstunek przygotowany pod okiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych przez uczniów ZSP.
Wśród przekąsek znalazły się też ananasy na pamiątkę tych, które Kraszewscy uprawiali w oranżerii rodzinnego Romanowa. Spotkanie z tak zacnymi gośćmi i wykłady  na długo pozostaną w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również spotkamy się na podobnej sesji.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej kliknij tutaj