„Odpowiednie dać rzeczy słowo”

ImageW Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II odbył się dnia 24 marca 2011  finał  powiatowego konkursu z zakresu kultury języka polskiego „Odpowiednie dać rzeczy słowo” pod patronatem  Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej i Banku Spółdzielczego w  Radzyniu Podlaskim.
Nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Konkursowa w składzie:
dr Marta Nowosad- Bakalarczyk (Instytut Filologii Polskiej UMCS)
dr Aneta Wysocka
(Instytut Filologii Polskiej UMCS)
mgr Jolanta Arska-Świder 
(Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim )
mgr Jolanta Bilska
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II)
mgr Renata Sieromska
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II)

Uczestnicy konkursu 

Konkurs odbył się w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. W finale 19 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu radzyńskiego rozwiązywało niełatwy test z zakresu poprawności językowej: Kamila Koczkodaj, Katarzyna Koczkodaj, Samanta Bieniek, Anna Lis, Monika Kulik (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Woli Osowińskiej), Izabela Komoń, Karolina Fijałek, Karolina Karwowska, Anna Topyła, Elżbieta Sochal, Aleksandra Jesionek, Karolina Niewęgłowska (I Liceum Ogółnokształcące w Radzyniu Podlaskim), Katarzyna Gnatowicz, Dominika Wysokińska, Aleksandra Butrym, Natalia Siwek, Magdalena Kot, Katarzyna Siedlanowska, Natalia  Koczkodaj (II Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim).

Wyniki konkursu były następujące:Karolina Fijałek - I m-ce
I miejsce- Karolina Fijałek
II miejsce- Anna Topyła
III miejsce- Aleksandra Butrym

Wyróżnienia otrzymały: Karolina Karwowska, Karolina Niewęgłowska, Aleksandra Jesionek, Magdalena Kot, Katarzyna Gnatowicz. Zwycięzcy otrzymali publikacje z zakresu poprawności językowej Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

ZSP im. Jana Pawła II jest  od roku 2008 szkołą patronacką UMCS. W  ramach współpracy pracownicy naukowi przeprowadzili konwersatoria dla młodzieży i zainteresowanych nauczycieli:

Dr Aneta Wysocka:
1. Frazeologizm w kontekście poetyckim.
2. Dowcip frazeologiczny.

    
Dr Marta Nowosad- Bakalarczyk:
1. Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie.
2. Formy i normy we współczesnej ortografii polskiej.

Głównym celem konkursu i warsztatów jest podnoszenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się polszczyzną oraz promowanie młodzieży z uzdolnieniami językowymi. Pierwsza edycja konkursu adresowana była  do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu radzyńskiego. Mając świadomość potrzeby takich działań  planujemy w przyszłości rozszerzenie zasięgu  konkursu na szkoły powiatów sąsiadujących. Komunikacja językowa odgrywa ogromna rolę w życiu jednostek i społeczeństw ( kultura jest formą komunikacji a język osobniczy, czyli idiolekt- formą autoprezentacji). Ludwig Wittgenstein, filozof, napisał "Granice mego języka oznaczają granice mego świata".Warto może granice te poszerzać.

Organizatorzy składają podziękowania Dyrekcji ZSP im. Jana Pawła II  i nauczycielom :Państwu Agnieszce i Marcinowi Frączkom, Pawłowi Iwańczukowi, Agnieszce Śledź i uczniom z pracowni gastronomicznej za pomoc  w organizacji przedsięwzięcia. Redakcji Opinii dziękujemy za  patronat medialny. Bankowi Spółdzielczemu w Radzyniu Podlaskim wyrażamy wdzięczność za mecenat nad konkursem.

Komunikacja językowa odgrywa ogromna rolę w życiu jednostek i społeczeństw. Ludwig Wittgenstein, filozof, napisał "Granice mego języka oznaczają granice mego świata".

Więcej kliknij tutaj