„Lekcja Wolności w ZSP”

ImageW niedzielę 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono pierwszą turę wyborów do sejmu i senatu. Były to pierwsze w powojennej historii Polski częściowo wolne wybory. Tego dnia, jak pisał profesor Antoni Dudek, „…. miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios komunistycznej dyktaturze”.
Wybory z 1989 roku były rezultatem porozumienia zawartego pomiędzy władzą komunistyczną a przedstawicielami opozycji. Ustalono, że wszystkie miejsca w senacie oraz 35% miejsc w sejmie obsadzonych będzie w wyniku wolnego głosowania. Natomiast 65% posłów zostanie wybranych z list o charakterze kurialnym (podzielonych między PZPR i jego sojuszników).
W wyborach 4 czerwca 1989 roku wzięło udział ok. 62% uprawnionych do głosowania. W wyborach do senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego  „Solidarność” uzyskali 92 mandaty na 100 możliwych. Strona rządowa ani jednego.  W wyborach do sejmu Solidarność zdobyła 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc. Wybory zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. Był to początek przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, których wcześniej nikt nie mógł przewidzieć.

Jak Patron naszej szkoły Jan Paweł II: „Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę”. Podążając za słowami Patrona uczniowie naszej szkoły włączyli się w uroczyste obchody 25 rocznicy wyborów z 1989 roku i wzięli udział w programie zaproponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Lekcja Wolności. Przygotowali wywiady ze znanymi osobami powiatu radzyńskiego: z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim –  Panem Zdzisławem Janusem, z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Panem Tadeuszem Sławeckim, ze Starostą Powiatu Radzyńskiego – Panem Lucjanem Kotwicą, z Członkiem Zarządu Powiatu Radzyńskiego – Panią Zofią Goławską, z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim – Panią Anną Ilczuk i Prezesem Zarządu SM Spomlek – Panem Edwardem Bajko, na temat życia w tamtych czasach.
4 czerwca 2014 roku odbył się w naszej szkole „Lekcja Wolności”. Na spotkanie przybyli: Pani Zofia Goławska, Pani Anna Ilczuk, Pani Anna Bogutyn Wicestarosta Powiatu Radzyńskiego, Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz nauczyciele i uczniowie.
Uczestnicy akcji „Lekcja Wolności” obejrzeli prezentację pt. „Codzienność PRL-u”, fragmenty wywiadów z gośćmi i wysłuchali wykładu Pana Piotra Hapki „Totalitaryzmy a sztuka”. Goście wspominali realia życia w PRL-u, przemiany i odpowiadali na pytania uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia przybyli goście otrzymali płyty z nagranymi wywiadami.

mt_gallery:Lekcja Wolności w ZSP 

Więcej kliknij tutaj