Przewodnik po Ziemi Radzyńskiej

ImagePrzewodnik po Ziemi Radzyńskiej powstał w ramach projektu „Europa – Radzyń – Radzyń – Europa”, zrealizowanego przez młodzież powiatu radzyńskiego. Prezentuje zabytki kultury, przyrody, postacie oraz miejsca, które zapisały się w historii naszej ziemi. W zamyśle autorów ma przybliżyć uroki regionu i stać się zachętą do jego poznania. Na szlaku, który proponujemy, zobaczyć można średniowieczne grodzisko, unikatowe zabytki architektoniczne z czasów renesansu i baroku, przejechać  dawną granicą między Wielkim Księstwem Litewskim a Koroną Królestwa Polskiego, zwiedzić rezerwaty przyrody i skosztować kuchni regionalnej. Mamy nadzieję, że przewodnik stanie się dla Czytelnika inspiracją do samodzielnego odkrywania uroków Ziemi Radzyńskiej i pogłębienia wiedzy o naszym regionie.

 

NIEFORMALNA GRUPA RADZYŃ EUROPEJSKI działająca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, dzięki pomocy i wsparciu Pani wicedyrektor dr Grażyny Dzidy, opracowała w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu” projekt „ Radzyń – Europa, Europa – Radzyń”. Projekt ten zyskał akceptację oraz dofinansowanie Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu”. Jego celem jest promocja miasta oraz uczynienie go bardziej europejskim. Koordynatorem projektu jest Pan mgr inż. Marcin Frączek. Organizacją wspierającą Nieformalną Grupę Radzyń Europejski jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, którego dyrektorem jest Pan mgr inż. Zdzisław Janus.

 

mt_gallery:Przewodnik po Ziemi Radzyńskiej 

Więcej kliknij tutaj