Projekt „Technika Akademickie”

Uczniowie Technikum pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II uczestniczą w projekcie „Technika Akademickie” realizowanym przez Politechniką Lubelską. Dotychczas uczniowie wzięli udział w czterech wyjazdach na Politechnikę Lubelską, gdzie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, a także wysłuchania konferencji m.in. o prawach autorskich. Uczestnicy projektu odwiedzili również firmę B. Braun oraz Fabrykę Łożysk Tocznych.

Celem projektu jest promocja nauki oraz propagowanie korzyści z uprawiania nauki ze szczególnym ukierunkowaniem na poziom satysfakcji, rozwój zainteresowań i pasji naukowych. Udział w działaniach projektowych umożliwia poznawanie różnych poglądów naukowych, planowanie eksperymentów i ich optymalizacji, a także udział w zajęciach rozwijających zainteresowania. Realizacja projektu skutkuje wzrostem motywacji do nauki, dociekliwością i systematycznością w zgłębianiu wiedzy. Kontakt z otoczeniem społeczno-biznesowym, zaangażowanym w projekt, umożliwiło praktyczną implementację nauki w praktyce przemysłowej.

Szkolnym koordynatorem projektu jest pan Mateusz Karpiński, nauczyciel przedmiotów mechanicznych.