Poznajemy historię naszej małej ojczyzny

24 listopada uczniowie pierwszej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk z opiekunami panem Piotrem Hapką i panią Katarzyną Mackiewicz udali się do Kościoła Św. Trójcy, aby tam zgłębić historię kościoła, którego budowa zakończyła się w 1641 roku, a konsekracja odbyła się w 1644.

Pan Piotr Hapka nauczyciel ZSP, a także znany i ceniony historyk sztuki opowiedział o epoce,  z której pochodzi kościół. Radzyński kościół zaliczany jest do czołowych dzieł architektonicznych tzw. renesansu lubelskiego. Uczniowie obejrzeli osiemnastowieczny ołtarz główny, renesansową ambonę i barokową chrzcielnicę pochodzącą z osiemnastego wieku. W Kaplicy Matki Bożej Różańcowej znajduje się grobowiec Mniszchów fundatorów kościoła. Kaplica Południowa nosząca nazwę Pana Jezusa, to miejsce szczególnie związane z historią Polski i naszego regionu. Przechowywane są tu pamiątki z powstania styczniowego. Uczniowie z zainteresowaniem zwiedzili zabytkowy kościół i zapoznali się z cząstką historii naszego regionu, która obfitowała w ważne wydarzenia mające wpływ na losy kraju. Mamy nadzieję, że niebawem zapoznamy się z kolejnym zabytkiem znajdującym się w naszym regionie.