Podsumowanie projektu unijnego w ZSP

ImageDnia 12.12.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  odbyła się uroczystość podsumowania projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe przyszłością uczniów ZSP w Radzyniu Podl.” Autorzy projektu dr Grażyna Dzida i mgr inż. Wiesław Paszkowski zaprezentowali zaproszonym gościom kalendarium i osiągnięcia tego przedsięwzięcia. Podkreślili, że dzięki realizacji projektu znacznie została wzbogacona baza dydaktyczna ZSP.  Zakupiony sprzęt był niezbędny do realizacji zajęć przewidzianych w projekcie, ale także wykorzystywany jest na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych. Uczestnicy projektu – uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdobyli nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami oraz mieli możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie umiejętności kluczowych. W sumie zostało zrealizowanych 25 zadań. Umożliwiły one uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych nie ujętych w programach nauczania, ale pożądanych na rynku pracy.
Obecny na spotkaniu Starosta Radzyński Pan Lucjan Kotwica podziękował realizatorom projektu za ogromny wkład pracy włożony w  podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego i jego promocję wśród społeczności lokalnej. Zwrócił uwagę na  znaczący rozmiar realizowanego projektu, zarówno finansowy jak i osobowy. Pogratulował  autorom pomysłu i bardzo dobrej organizacji o czym świadczy wyróżnienie projektu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie i zaprezentowanie go przedstawicielom instytucji oświatowych Powiatu Radzyńskiego dnia 14.11.2012 r. na spotkaniu w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.

 

Dyrektor szkoły Zdzisław Janus podkreślił znaczenie wykorzystania środków unijnych dla wzbogacenia placówki w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, którego zakup nie był by możliwy z posiadanych przez szkołę środków finansowych. Z uznaniem wyrażał się o jakości pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy spotkania degustowali wyśmienite potrawy przygotowane przez uczestników zajęć dodatkowych „Barman” realizowanych w ramach projektu pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Stasiowskiej. Uczniowie zaprezentowali też pokaz umiejętności synchronicznego systemu obsługi kelnerskiej gości. Spotkanie zakończyło się zapewnieniem wicedyrektor Grażyny Dzidy, że podjęte działania będą kontynuowane w ramach kolejnego projektu dedykowanego szkolnictwu zawodowemu.

mt_gallery:Podsumowanie projketu w ZSP 

Więcej kliknij tutaj