Podlaski epizod z wojny 1914-1918 w korespondencji Marii Dąbrowskiej

ImageMarian Dąbrowski, mąż pisarki Marii Dąbrowskiej( autorki m.in. "Nocy i dni"), brał udział, jako oficer legionów, w I wojnie światowej. W 1915 r. pod Leśną został przełamany front rosyjski. Przy dawnym klasztorze o.o. Paulinów znajdował się kościół, zamieniony przez Rosjan na cerkiew. 17 sierpnia M.Dąbrowski zanotował "Kościół ten, po 40 latach restytuowany został przez kapelana wojsk polskich ks.Ciepiechała w obecności świadków: kap.Śniadowskiego, poruczników Kamińskiego i Żmigrodzkiego, ob. Dąbrowskiego, żołnierzy z brygady Piłsudskiego oraz licznych rzesz okolicznego ludu.

 

Tablicę z chóru klasztornego oraz krzyż prawosławny, na pamiątkę włączenia Chełmszczyzny, spaliliśmy na podwórcu klasztornym"("Dziennik Narodowy", 1915, nr 119)
Inny oficer, S.Składkowski w dzienniku frontowym 15.08.1915 notuje wcześniejsze wydarzenie z udziałem M.Dąbrowskiego w trakcie marszruty z Wólki Łuzeckiej koło Radzynia do Brześcia Litewskiego: "Po zjedzeniu obiadu ruszylismy leśnym traktem i doszliśmy po południu do wsi Drelów. Tu obywatele Dąbrowski i Śniadecki (właściwie Śniadowski) otworzyli cerkiew, przerobioną przez Moskali z dawnej katolickiej kaplicy, zwalil prawosławny krzyż i wynieśli ze strychu dawne rekwizyty kościelne. Ludzie, którzy od trzydziestu lat nie byli w kościele, a modlili się po lasach, weszli teraz szlochając, do odzyskanego kościoła". Nazwisko Śniadowski nadała potem Maria Dąbrowska jednemu z głównych bohaterów powieści "Noce i dnie".

"Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909-1925" Wstęp i opracowanie Ewa Głębicka, Iskry, Warszawa 2005, s.448-449.

Więcej kliknij tutaj