Piątek 13-go października 2017 r. – to nie pechowy piątek.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się rejestracja potencjalnych Dawców komórek macierzystych, którą przygotowały i przeprowadziły panie: Justyna Mitura i Magdalena Iwańczuk. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele i uczniowie przystępując od rejestracji dali przykład wzorowej postawy i z wielkim zaangażowaniem wyrazili chęć pomocy potrzebującym.

Owocem wspólnych działań jest bardzo duża liczba potencjalnych Dawców zarejestrowanych w naszej szkole. Dziękujemy za udział w akcji. Po raz kolejny przekonaliśmy się że można na Was liczyć.