Paweł Nurzyński w finale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

ImagePaweł Nurzyński uczeń klasy 4 Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomista awansował do finału okręgowego XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  Po raz kolejny uczeń naszej szkoły wykazał się wysokim poziomem wiedzy ekonomicznej.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Paweł Nurzyński w finale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się dużym zainteresowaniem i należy do jednej z najbardziej popularnych pod względem liczby uczestników. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zasilają szeregi kadr menedżerów, nauczycieli akademickich i fachowców w różnych dziedzinach praktyki gospodarczej.
W roku szkolnym 2015/2016 hasłem przewodnim jest „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”. Honorowy patronat nad XXIX Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka.
Paweł, życzymy powodzenia w finale.
Więcej kliknij tutaj