Otwarta firma- Biznes przy tablicy

Image„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczestnicząc w projekcie szkoła:
• tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
• buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
• umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
• przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
• pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
• przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
• umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
• przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
• pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z lokalnym środowiskiem.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przystąpił do projektu i zorganizował w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (17 – 23 listopada 2014 r.) spotkania z przedstawicielami następujących firm:
– Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Radzyniu Podlaskim- temat spotkania: Usługi bankowe,
– Zakład elektromechaniki pojazdowej Anoda Mirosław Kopański- temat spotkania: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży samochodowej,
– Marlena Mańko Studio Fryzjerskie Kairos- temat spotkania: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży fryzjerskiej,
W projekcie udział wzięło blisko 160 uczniów z  klas: 1 ts,1 tf, 3 s,1 la, 2 tgh, 4tsh. Koordynatorami tego projektu byli: pani wicedyrektor Barbara Zaniewicz i pan Grzegorz Pawlik.
Składamy bardzo serdeczne podziękowania w/w przedstawicielom firm za udział w projekcie i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą naszej szkoły.

mt_gallery:Otwarta firma ? Biznes przy tablicy 

Więcej kliknij tutaj