Olimpiada Statystyczna

Olimpiada StatystycznaAnna Jurkowska zajęła II miejsce a Marek Matynkowski – IV miejsce w zawodach okręgowych Olimpiady Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny.
13 stycznia 2017 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej, w którym  wzięło udział 30 uczniów wyłonionych w etapie szkolnym z terenu województwa lubelskiego.  Naszą szkołę reprezentowali: Anna Jurkowska, Marek Matynkowski i Jakub Sosnowski, uczniowie klasy czwartej technikum w zawodzie technik ekonomista, którzy w etapie szkolnym uzyskali  największą liczbę punktów.
Olimpiada składała się z dwóch części: z części testowej zawierającej pytania wielokrotnego wyboru i 10 minutowej prezentacji ustnej sporządzonej na podstawie materiału statystycznego.
Uczniów przygotowali do olimpiady nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, matematyki i geografii.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Olimpiada Statystyczna 

Więcej kliknij tutaj