OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSP!

Ogólnopolski Tydzień Kariery to projekt mający na celu podejmowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

W  2022 r. odbywał się w dniach 17 – 23 października  pod hasłem „Złap za stery do swojej kariery”. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.

W ramach OTK w naszej szkole odbyło się  11 warsztatów poprowadzonych przez doradców zawodowych p. Annę Wiącek z Młodzieżowego Centrum Kariery, p. Renatę Stefaniak oraz p. Małgorzatę Tokarską.  Ponadto uczniowie mieli możliwość rozwiązywania testów samooceny oraz predyspozycji zawodowych i edukacyjnych. Dla wielu z nich ten rok będzie czasem podejmowania kluczowych decyzji dotyczących dalszego życia w związku z ukończeniem szkoły. Pamiętaj, że przyszłość zależy od Ciebie – „Złap za stery do swojej kariery”.