Ogólnopolska Olimpiada Zawodowa „Rok przed dyplomem”

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim najlepsi w Polsce w siedmiu zawodach -Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej
„Rok przed dyplomem”

Dnia 12 czerwca 2023 roku uczniowie Technikum w ZSP w Radzyniu Podl. wraz z dyrektorem szkoły dr Grażyną Dzidą oraz nauczycielką Panią Moniką Kitlińską uczestniczyli w konferencji podsumowującej wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, która odbyła się w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się osiemnastu uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Jedenastu z nich uzyskało tytuł laureata, a siedmiu finalisty. Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie działające we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

W konferencji uczestniczyli i wręczali nagrody organizatorzy oraz dostojni goście:

 • Pan dr hab. Radosław Brzózka, pełnomocnik ds. strategii edukacyjnej MEIN, który odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady,
 • Pan Mariusz Banach, zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania,
 • Pan Wojciech Polak, reprezentujący Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin,
 • Pani Bożena Ćwiek, dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,
 • Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pani Elżbieta Denejko, dyrektor Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Pan dr hab. inż. Paweł Droździel, prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich,
 • Pan Wojciech Kulik, regionalny koordynator ECDL, reprezentującego Polskie Towarzystwo Informatyczne,
 • Pani Ewelina Związek, specjalista ds. promocji i współpracy Fundacji VCC,
 • Pan dr inż. Michał Charlak, prodziekan ds. studenckich Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej,
 • Pan dr inż. Marek Grabias prodziekan ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej;
 • Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Pani Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie,
 • Pan Jacek Misiuk, zastępca dyrektora LSCDN,
 • Pani Bożena Jarmuł, doradca metodyczny nauczycieli przedmiotów zawodowych LSCDN,
 • Pani Marlena Jędrych, Małgorzata Kołodyńska, Dorota Modzelewska, specjaliści LSCDN,
 • Pan dr inż. Jakuba Bis, z Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, który wygłosił wykład tematyczny „Innowacyjny startup, czyli przedsiębiorca w warunkach skrajnej niepewności”.

Konferencję rozpoczęła Pani Bożena Jarmuł oraz Pan Jacek Misiuk. Następnie Pan dr hab. Radosław Brzózka odczytał list Ministra Edukacji i Nauki skierowany do organizatorów i uczestników Olimpiady. W dalszej części głos zabrali organizatorzy Olimpiady i zaproszeni goście, którzy podkreślali, jak dużym osiągnięciem młodzieży są tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed Dyplomem” oraz zwracali uwagę na potrzebę  wzmacniania i zwiększania poziomu kształcenia zawodowego w Polsce.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki Olimpiady i podsumowano jej przebieg. W  centralnym etapie uczestniczyło 212 uczniów, 119 zespołów reprezentujących 53 szkoły techniczne z 30 miejscowości w 9 województwach. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w 17 kwalifikacjach zawodowych. Wyłoniono 68 laureatów i 144 finalistów, wśród których uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim stanowili najbardziej liczną grupę. Uczniowie naszej szkoły startowali w siedmiu kwalifikacjach zawodowych i we wszystkich uzyskali miejsca na podium.

 

Lista nagrodzonych uczniów ZSP wraz z opiekunami:

Technik budownictwa (BUD.14):

II miejsce – Szymon Wierzchowski (laureat) kl. 4tbmp

II miejsce – Bartłomiej Kostrzewa (laureat) kl. 4tbmp

III miejsce – Mateusz Zakrzewski (laureat) kl. 4 tbmp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewelina Kozyra-Sikorska

 

Technik ekonomista (EKA.05):

I miejsce – Izabela Karczmarz (laureat) kl. 4telp

Finalista – Dominika Krzyżanowska kl. 4telp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Anna Gryta

 

Technik hotelarstwa (HGT.06):

III miejsce – Julia Grzeszczuk (laureat) kl. 4tshp

Finalista – Aleksandra Mackiewicz kl. 4tshp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Ewa Nestorowicz

 

Technik informatyk (INF.03):

I miejsce – Piotr Piasko (laureat) kl.4tip

Finalista – Kacper Chomiuk kl. 4 tip

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Agnieszka Frączek

 

Technik logistyk (SPL.04):

II miejsce – Bartłomiej Rola (laureat) kl. 4telp

Finalista – Jakub Kołtun kl. 4telp

Finalista – Aleksandra Kulik kl. 4telp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Renata Stefaniak

 

Technik usług fryzjerskich (FKR.03):

I miejsce – Julia Mościbrodzka (laureat) kl. 4tfgp

II miejsce – Paweł Goliński (laureat) kl. 4tfgp

II miejsce – Emilia Steć (laureat) kl. 4tfgp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Katarzyna Magier, Monika Mazur

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12):

III miejsce – Katarzyna Wójcik (laureat) kl. 4tfgp

Finalista – Joanna Szwed kl. 4tfgp

Finalista – Kacper Krupski kl. 4tfgp

Nauczyciel przygotowujący do Olimpiady: Monika Kitlińska

Dwoje laureatów ZSP Izabela Karczmarz i Piotr Piasko zajęli I miejsce i otrzymało „Indeksy Politechniki Lubelskiej”, co gwarantuje im przyjęci na I rok studiów Politechniki Lubelskiej z pominięciem warunków postępowania kwalifikacyjnego. Indeksy wręczył laureatom dr hab. inż. Paweł Droździel, profesor uczelni, Prorektor Politechniki Lubelskiej do spraw studenckich wspólnie z Panem Radosławem Brzózką pełnomocnikiem ds. strategii edukacyjnej MEIN, Panem dr Mariuszem Banachem, zastępcą Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania i Panią Bożeną Ćwiek, dyrektorem Oddziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Laureatów i finalistów z ZSP kształcących się w zawodach: technik budownictwa, technik ekonomista, technik hotelarstwa nagrodzono voucherami VCC na egzaminy certyfikujące umiejętności zawodowe.

         Uczeń ZSP, laureat w zawodzie technik informatyk Piotr Piasko został nagrodzony voucherem PTI na egzaminy certyfikujące umiejętności informatyczne.

Dyrektorom szkół, nauczycielom i finalistom wręczono imienne podziękowania
za wysokie wyniki uzyskane przez młodzież podczas kolejnych etapów Olimpiady Zawodowej.

          Podczas konferencji rozstrzygnięto także konkurs dla nauczycieli. Wyróżnienia za opracowanie zadania praktycznego dostosowanego do kwalifikacji w zawodzie z zakresu nauki w kl. I – IV technikum (zadanie, rozwiązanie, klucz oceny) otrzymało pięciu nauczycieli. Wśród nich znalazła się Pani Monika Kitlińska – nauczyciel gastronomii ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (zadanie praktyczne dla technik żywienia i usług gastronomicznych HGT.12). Dyplomy i nagrody wyróżnionym nauczycielom wręczali Pan Piotr Szczepanik, wicekurator Oświaty i Wychowania, Pan Paweł Droździel, prorektor PL i Pan Krzysztof Staruch, dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom i uczniom oraz  życzymy dalszych sukcesów.