Obchody Roku Henryka Sienkiewicza

ImageObchody Roku Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim – podsumowanie
Rok 2016 ogłoszony został przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza z racji przypadającej 170 rocznica urodzin polskiego Noblisty, 100 rocznica śmierci oraz 120 rocznica wydania powieści „Quo vadis”. Koniec roku skłania do podsumowań. Co działo się w Radzyniu w związku z Rokiem Sienkiewicza?
W obchody Roku Henryka Sienkiewicza w powiecie radzyńskim włączyły się osoby prywatne i instytucje, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II.
Obchody zainaugurowane zostały 28 stycznia 2016 przez Uniwersytet III Wieku w Radzyniu wykładem Jolanta Bilskiej (Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych) „ Henryk Sienkiewicz i literaci Podlasia”. Podczas spotkania narodził się pomysł wyjazdu szlakiem Henryka Sienkiewicza po Podlasiu. Słuchacze UTW wraz z panem rektorem Dariuszem Gałanem i prelegentką wyruszyli 14 kwietnia na wycieczkę śladami autora „Quo vadis” do Woli Okrzejskiej, Okrzei i Woli Gułowskiej.

Kolejne wydarzenie dotyczyło filmu. Dnia 08 czerwca 2016 roku odbyły się warsztaty filmowe, połączone z projekcją filmu „Potop”- najbardziej spektakularnej część Sienkiewiczowskiej "Trylogii" w reżyserii Jerzy Hoffmana. Udział wzięli uczniowie i nauczyciele ze szkół powiatu radzyńskiego. Zajęcia z zakresu edukacji filmowej przeprowadziła pani Anna Równy- doradca metodyczny,  trenerka edukacji filmowej i medialnej, współautorka podręcznika do języka polskiego. Nauczyciele humaniści spotkali się z nią w tym dniu na warsztatach „Czytanie ikonicznych tekstów kultury ”.
W sobotę 3 września 2016 szkoła i stowarzyszenie włączyły się w akcję Narodowe Czytanie „Quo vadis”. Bogaty program imprezy powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przy aktywnym wsparciu Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim i Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Czytanie poprzedziła przygotowana przez Jolantę Bilską i przedstawiona wspólnie z Dorotą Krasucką prezentacja multimedialna zatytułowana „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza w anegdocie”. Następnie teatr „Już kończymy” pod kierunkiem Ewy Śliwińskiej z ROK zaprezentował etiudę sceniczną, utrzymaną w klimacie przedstawień antycznych. Widzów zachwyciła lektura fragmentów „Quo vadis” w interpretacji zaproszonych gości i uczestników Radzyńskiego Narodowego Czytania, a było ich naprawdę wielu. Jolanta Bilska przedstawiła następnie krótką analizę plakatów filmowych ilustrujących i reklamujących filmowe adaptacje i ekranizacje dzieł autora „Trylogii”.Występy teatru „Już kończymy” pt. „Odcienie miłości”, zabarwione humorystycznym dystansem do pomnikowego dzieła, spotkały się z ogromnym aplauzem publiczności. Imprezę zwieńczyły wspólne zdjęcia z „bohaterami” wykreowanymi przez młodych aktorów. Byli to: Agata Grudzień, Joanna Głodek, Gabriel Krzewicki, Natalia Pawełczak, Olga Śliwińska, Weronika Wronowska, Aleksandra Zbirska i Weronika Zielińska.
Koordynatorami akcji Narodowe Czytanie, zorganizowanej w Oranżerii, byli Bogdan Sozoniuk, Jolanta Bilska i Ewa Śliwińska. Prezentacje przygotował Jakub Bilski. Warto przypomnieć, że w Radzyniu w ramach akcji Narodowe Czytanie udało się w latach ubiegłych zorganizować lekturę „Zemsty” Aleksandra Fredry i „Lalki” Bolesława Prusa. Wydarzeniom tym, podobnie jak tegorocznemu, patronował Starosta Radzyński.
Konkurs plastyczny ( listopad 2016) dla uczniów szkół podstawowych z powiatu radzyńskiego i wydanie zakładek do książek z rysunkami dzieci to kolejne wydarzenie, upamiętniające Rok Henryka Sienkiewicza.
W konkursie zostali nagrodzeni:Zuzanna Domańska, Mateusz Zakrzewski Weronika Książek, Nikola Książek ,Martyna Belniak , Weronika Oworuszko, Kornelia Morawik, Julia Skrzypczak.
Wyróżnienia otrzymali: Kamil Sobocki, Aleksandra Flis, Margarita Szmygol, Joanna Zielińska, Marek Bednarczyk , Aleksandra Zwierzchowska, Alicja Kucio Michał Król , Zuzanna Niewęgłowska , Julita Pasik , Jakub Matuszewski , Gabriela Skiba , Monika Pawlina , Paulina Sierpień , Wiktor Bloch, Natalia Steć, Jakub Kępa , Izabella Ciężka , Zuzanna Skowron , Patrycja Bącik.
Na podziękowania zasłużyli wszyscy uczestnicy konkursu, ponieważ stworzyli bardzo ciekawe prace i stali się współautorami zakładek upamiętniających Henryka Sienkiewicza. Byli to:
Karolina Szelech, Cezary Mazur,Maciej Niewęgłowski, Filip Mironiuk, Alicja Sposób, Małgorzata Dyjak, Iwona Dyjak, Aleksandra Kłos, Szymon Wiater, Julia Boreta ,Anna Adamska, Natalia Bilska, Jakub Kublicki, Agata Komoń , Aleksandra Bogucka , Piotr Szczepaniuk , Jakub Oleśkiewicz , Helena Borysiuk , Martyna Gil, Joanna Szwed , Maksymilian Koczkodaj, Amelia Sidor , Oliwia Kowalczyk.
Słowa podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu:
Pani Kindze Kułak,Grażyna Hankiewicz, Barbarze Tarłowskiej, Katarzynie Zesiuk, Dorocie Iwanejko, Jolancie Odżygóźdź i Barbarze Ejsmont.
Pan Paweł Iwańczuk stworzył na podstawie rysunków 10 wzorów zakładek do książek. Kolorowe zakładki otrzymali uczestnicy konkursu i osoby zainteresowane. Piękne dyplomy dla uczestników wszystkich konkursów  zaprojektował pan Marcin Frączek.
Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przeprowadziło również konkurs krasomówczy pt. Gawęda inspirowana życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza (23 listopada 2016). Komisji konkursowej przewodniczyła dr hab. Monika Gabryś- Sławińska (UMSC Lublin) i wygłosiła krótkie wykłady na temat emisji głosu i wartości artystycznych dzieł Henryka Sienkiewicza.
W konkursie nagrodzeni zostali uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim: Paulina Matejko, Klara Świć, Maria Dudek oraz Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim: Adam Matysiak, Anastazja Bąk. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez polonistki : Panią Ewa Soczyńską, Irmę Wierzchowską i Agnieszkę Grochowską. Należą się paniom słowa uznania za poziom merytoryczny prezentowanych przez uczniów gawęd.
Dnia 15 grudnia grupa młodzieży z II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu uczestniczyła w spotkaniu dla szkół partnerskich zorganizowanym przez Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej „Sienkiewicz współczesny (?)”.
Wydarzenie to jest podsumowaniem różnorakich działań, jakie podejmowała społeczność szkolna w Roku Henryka Sienkiewicza.
Humaniści z II LO ZSP im. Jana Pawła II podczas spotkania w Auli Wydziału Humanistycznego UMCS przysłuchiwali się czytaniu performatywnemu wybranych tekstów Sienkiewicza w wykonaniu pracowników naukowych , wysłuchali wykładu dr hab. Aleksandry Chomiuk (UMCS) – „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza – stare i nowe przygody powieści. Wzięli też udział w panelu dyskusyjnym, który prowadziły prof. dr hab. Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku) i dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS).
Podczas spotkania nastąpiło również rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu „Przerabianie Sienkiewicza”. Uczennica klasy 2 o profilu humanistycznym Karolina Trochimiak zdobyła III miejsce za opowiadanie „Kufer”. W tej miłej uroczystości towarzyszyli jej Rodzice oraz koledzy i koleżanki.
Spotkanie zakończyła „Sonda o Sienkiewiczu” (Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury XIX wieku) i Miniatury wokalno-teatralne w wykonaniu uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Studentów Instytutu Filologii Polskiej (Koło Młodych Dydaktyków; e-Edytorstwo i techniki redakcyjne).
Rok Henryka Sienkiewicza był bogaty w wydarzenia. Wymienione  projekty udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji. Organizatorzy  serdecznie dziękują darczyńcom: Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK, PSS SPOŁEM, Kawiarni i Herbaciarni Artystycznej „Kofi&Ti”, Gospodarstwu Pasiecznemu „Podlaskie Miody” Teresy  i Kamila  Wakulików, Firmie kamieniarskiej Witolda Bucha i Księgarni Hermes Marcina Krasuckiego

mt_gallery:Obchody Roku Henryka Sienkiewicza 

Więcej kliknij tutaj