Nauczyciele z ZSP im. Jana Pawła II na sesji naukowej w Jabłoniu

Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłoniu nauczyciele II LO mgr Katarzyna Mackiewicz i mgr Piotr Hapka uczestniczyli w sesji popularno – naukowej „Nasze bogactwo kulturowe” poświęconej głównie twórczości rzeźbiarza hr. Augusta Zamoyskiego. Magister Piotr Hapka zaprezentował referat na temat „Angielskie wzory w pałacu w Jabłoniu”. Od 20

maja jest czynna wystawa w Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu pod tytułem „Zbyt niezależny, by poddać się modzie”, która zainteresuje miłośników rzeźby.