Narodowe Czytanie w Radzyniu Podlaskim

ImageW sobotę 3 września 2016 w Oranżerii odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis". Rok bieżący ogłoszony został  przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza, albowiem w tym roku przypada  170 rocznica urodzin polskiego Noblisty, 100 rocznica jego śmierci oraz 120 rocznica wydania „Quo vadis”.
Akcję czytania „Quo vadis” zorganizowali wspólnie: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim i Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Teatr „Już kończymy”, działający  przy Radzyńskim Ośrodku Kultury, uświetnił uroczystość inscenizacjami wybranych scen. Scenariusz uroczystości opracowały Ewa Śliwińska i Jolanta Bilska przy współpracy z Dorotą Krasucką.
 Czytanie poprzedziła prezentacja multimedialna :„Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza w anegdocie”. Następnie teatr „Już Kończymy” pod kierunkiem Ewy Śliwińskiej z ROK zaprezentował piękną etiudę sceniczną, będącą fr. spektaklu „Bitwa o teatr”. Zespół teatralny tradycyjnie już zadbał o piękną scenografię i niepowtarzalną atmosferę spotkania.

Widzowie słuchali fragmentów „Quo vadis” w interpretacji zaproszonych gości i uczestników Radzyńskiego Narodowego Czytania w osobach: starosty radzyńskiego Lucjana Kotwicy, ks. Rafała Kornilaka z MBNP, wicedyrektorów ZSP: Barbary Zaniewicz, Renaty  Manowiec, Piotra Mackiewicza, Bogdana Sozoniuka i Agaty Pasek ze Starostwa Powiatowego, Jadwigi Radzikowskiej (zespół Wrzos”), dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Grażyny Kratiuk, kierownika filii LUTW Dariusza Gałana, Dyr. I LO Ewy Grodzkiej, red. Anny Wasak, Andrzeja Kotyły, Anny Pajdosz, Konrada Świdra. Czytała także młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II: Karolina Trochimiak, Mateusz Jurkowski, Brygida Lep i Julia Dąbrowska. Grupa  widzów odczytała sentencje i maksymy zawarte na kartach dzieł Litwosa, po czym Jolanta Bilska przedstawiła krótką analizę plakatów filmowych reklamujących ekranizacje dzieł autora H. Sienkiewicza.
Na zakończenie grupa teatralna zaprezentowała pełną humoru i doskonale zagraną etiudę „Odcienie miłości”.Najwytrwalsi udali się do oranżeryjnych katakumb i tam zostali ugoszczeni oliwkami, chlebem, oliwą, serem. Dodatkową atrakcją wieczoru były wspólne zdjęcia z „bohaterami” wykreowanymi przez młodych aktorów. Byli to:
Agata Grudzień, Joanna Głodek, Gabriel Krzewicki, Natalia Pawełczak, Olga Śliwińska, Weronika Wronowska, Aleksandra Zbirska i Weronika Zielińska.Koordynatorami akcji byli Bogdan Sozoniuk, Jolanta Bilska i Ewa Śliwińska. Prezentacje przygotował Jakub Bilski. Wszystkim w serdecznych słowach dziękowała dyrektor ZSP Grażyna Dzida. Warto przypomnieć, że w Radzyniu czytano już wspólnie „Zemstę” Aleksandra Fredry i „Lalkę” Bolesława Prusa. Wydarzeniom tym, podobnie jak tegorocznemu, patronował Starosta Radzyński.
Sponsorzy imprezy: Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK, PSS SPOŁEM, Kawiarnia i Herbaciarnia Artystyczna „Kofi&Ti”, Gospodarstwo Pasieczne „Podlaskie Miody” T. i K Wakulików.

mt_gallery:Narodowe Czytanie w Radzyniu Podlaskim 

Więcej kliknij tutaj