Narodowe Czytanie

W dniu 29.09.2023 r.  społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II włączyła się w Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został połączony z akcją Narodowego Czytania. W scenerii dworku szlacheckiego uczniowie: Beata Junak, Kacper Jeleń, Paweł Kozłowski (4tfi), Aleksandra Majczyna (2lp), Julia Łobejko, Kacper Łukaszczuk (4tlg), Aleksander Muniowski, Marlena Michalak (2tl), Oliwia Bałkowiec (2lap) odczytywali fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej pt. „Nad Niemnem”.

Ciekawym akcentem wydarzenia była  prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości autorki. Dodatkowo lektorzy przedstawili rys historyczny  powstania styczniowego w Polsce  i w powiecie radzyńskim. Na koniec widzowie mogli wziąć udział w quizie dotyczącym zdobytej podczas imprezy wiedzy.  Można było wygrać zakładki  z wizerunkiem Elizy Orzeszkowej oraz pyszne jabłka. Nagrody zostały ufundowane przez  Stowarzyszenie Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II oraz pana Janusza  Daszczuka.

Wydarzenie otworzyła pani wicedyrektor Dorota Krasucka, która wprowadziła uczniów w temat spotkania i zachęciła do przeczytania lektury „Nad Niemnem” lub innej wybranej książki Elizy Orzeszkowej. Działanie mogło odbyć się dzięki współpracy zespołu nauczycieli: pani Jolanty Bilskiej, p. Magdaleny Sadoch, p. Agnieszki Frączek, p. Kamili Szyszko. p. Małgorzaty Musiejuk, p. Agaty Sokół i p. Eweliny Wierzchowskiej. Honorowy patronat nad akcją objęło Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych na czele z prezesem p. Renatą Manowiec.

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana przez Parę Prezydencką Annę i Bronisława Komorowskich w 2012 roku wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Od tego czasu co roku na początku września odbywa się czytanie utworu wybranego przez internautów i Parę Prezydencką. Natomiast Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy we wrześniu 2001 roku, cztery miesiące po inauguracji fundacyjnej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, gdy temat głośnego czytania został dostrzeżony i nagłośniony w naszym kraju.

Nadrzędnym celem tych przedsięwzięć jest propagowanie czytelnictwa. Pamiętajmy bowiem, że czytanie wzbogaca słownictwo i wyobraźnię, pozwala przeżywać wspaniałe emocje i rozwija empatię, jest formą rozrywki, rozładowania stresu  oraz wspomaga zdrowy sen. Czytanie oddziałuje na nas dużo szerzej, niż można by przypuszczać stymulując nasz rozwój.

Opr. Ewelina Wierzchowska