Młodzież z ZSP uczestniczy w warsztatach językowych we współpracy z AIESEC Lublin  

W dzisiejszych czasach znajomość języka obcego otwiera wiele możliwości i zwiększa mobilność na rynku pracy. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe w kontakcie ze studentami z Brazylii oraz Indii. Młodzież uczestniczy w atrakcyjnych warsztatach językowych, które dostarczają dużo zabawy i jednocześnie dają możliwość szlifowania języka angielskiego. Goście będą obecni w naszej szkole od poniedziałku 17.09.2018r. do piątku 21.09.2018 r. Warsztaty to niebywała okazja do przełamania stereotypów oraz nauka tolerancji. Jednak to, co można wynieść z projektu to coś więcej niż sama nauka. Podczas tygodniowego kursu młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje kraju, z którego pochodzą praktykanci. Dodatkowe atrakcje, jak wspólne wyjścia, czy zwiedzanie połączone z nauką wzmacniają końcowy efekt uczestnictwa w projekcie.

Zajęcia realizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów AIESEC jest szansą dla młodych ludzi na wymianę doświadczeń, dialog międzykulturowy  a także na rozwijanie kompetencji społecznych i doskonalenie znajomości języka angielskiego.