Mistrzostwa Powiatu w pływaniu

ImageV  WIOSENNE MISTRZOSTWA POWIATU W PŁYWANIU DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W KATEGORIACH WIEKOWYCH 2002 – 2007
Radzyń Podlaski 20.06.2015 r.

I. Organizator zawodów:
MULKS „Technik-Orion” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

II. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 20 czerwca 2015 roku na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15A.  Rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 8.30, a zawody o godzinie 9.00.
III. Cel zawodów
Popularyzacja pływania wśród dzieci środowiska lokalnego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój. IV. Uczestnictwo
Zawody będą odbywały się w kategoriach:
1.    2007 rok dziewcząt i chłopców,
2.    2006 rok i dziewcząt i chłopców,
3.    2005 rok dziewcząt i chłopców
4.    2004 rok dziewcząt i chłopców
5.    2003 rok dziewcząt i chłopców
6.    2002 rok dziewcząt i chłopców
W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, zawodnicy zrzeszeni w szkółkach i klubach sportowych z terenu miasta i powiatu radzyńskiego.
Nagrody będą przyznawane za każdy dystans osobno. Obecność rodziców lub opiekunów na zawodach jest obligatoryjna.

V. Nagrody
Medale za I – III miejsce w wyścigach indywidualnych,
Dyplomy za I – VI miejsce w wyścigach indywidualnych,
Statuetka za I miejsce w wyścigach indywidualnych,

VI. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać w sekretariacie szkoły Tel. (83) 352 73 32
( ZSP  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim do dnia 18.06.2015 r. )

VII. Program zawodów

Rozpoczęcie zawodów 9.00.
1.    100 m st. zmiennym dziewcząt i chłopców (2002-2007)
2.    25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2007 r.
3.    25 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców (2002-2007)
4.    25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2006 r.
5.    25 m st. dowolnym  dziewcząt i chłopców 2005 r.
6.    50 m st. dowolnym  dziewcząt i chłopców 2004 r.
7.    50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2003/2002 r.
8.    25 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2006 r.
9.    25 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2005 r.
10.    50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2004 r.
11.    50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2003/2002 r.

Zawody zrealizowane w ramach zadania „Delfinek 2015”

Prezes MULKS „Technik – Orion”
mgr inż. Mariusz Antol
Więcej kliknij tutaj