Międzyszkolny Konkurs Zawodowy – „Rok przed dyplomem”

Image26 kwietnia 2010r. w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie odbył się II etap IV Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie i Rektora Politechniki Lubelskiej. W konkursie uczestniczyło 150 laureatów konkursów szkolnych pod opieką 36 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 20 szkół województwa lubelskiego. 

 

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim reprezentowali uczniowie dwóch klas technikum:
•    technik informatyk – klasa 3tfi – Zgrajka Rafał, Karpiuk Michał, Zabielski Ireneusz oraz Wierzchowski Tomasz pod opieką Pana Marcina Frączka
•    technik mechanik – klasa 3ts – Zawadzki Kamil, Kijaczko Damian, Sokołowski Cezary oraz Niewęgłowski Radosław pod opieką Pana Jacka Świcia

Uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru obejmujących treści zawarte w programach nauczania poszczególnych zawodów. Bardzo dobrze z tym zadaniem poradzili sobie uczniowie naszej szkoły zajmując czołowe miejsca w swoich grupach.

W zawodzie technik mechanik I miejsce zajął Zawadzki Kamil, a na III pozycji uplasował się Kijaczko Damian. Natomiast w zawodzie technik informatyk III miejsce wywalczył Zgrajka Rafał.

Uroczyste podsumowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego „Rok przed dyplomem” z wręczeniem nagród i dyplomów odbędzie się 8 czerwca 2010 r. o godz. 10:00 w Auli 201 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

Więcej kliknij tutaj