Mechanicy ZSP w finale II Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników

ImageDwaj uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: Jakub Pawlina i Marcin Gmur, są pasjonatami lakiernictwa. Ich zainteresowania zauważył mgr inż. Wojciech Mackiewicz, który umożliwił im na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych zgłębianie tajników profesjonalnego lakierowania samochodów. W realizację zajęć wykraczających poza program kształcenia  szkoły włączył się kierownik kształcenia praktycznego mgr inz. Mariusz Antol i nauczyciel zajęć praktycznych mgr inż. Paweł Leszak.  Determinacja uczniów i nauczycieli przyniosła ogromną niespodziankę: Jakub i Marcin przystąpili do II Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników i znaleźli się w 20 najlepszych zespołów lakierników z całej Polski. To ogromny sukces uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, gdyż należy podkreślić że szkoła nie prowadzi kształcenia w zawodzie lakiernika.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale.

Mechanicy ZSP w finale II Ogólnopolskich Mistrzostw Lakierników 

Więcej kliknij tutaj