Matura z matematyki 2010

ImageNa stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej (www.cke.edu.pl ) ukazała się dzisiaj nowa wersja informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku. O ile egzamin w formie rozszerzonej pozostał niezmieniony to zdających na poziomie podstawowym czeka niespodzianka.

Oto co można przeczytać na temat struktury i formy egzaminu na poziomie podstawowym:

Egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych.

  1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu podstawowego.
  2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:
1. grupa – zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0 – 1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi.
2. grupa – zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2.
3. grupa – zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 0-4, albo 0-5, albo 0-6.
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 

Według wcześniejszej wersji informatora egzamin na poziomie podstawowym trwał 120 minut – więc jego czas został wydłużony o 50 minut. Wprowadzono również grupę zadań zamkniętych (i zwiększono ogólną ilość zadań do rozwiązania).

Informator można pobrać w dziale Do pobrania/Matematyka (poniżej link do pliku)

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku

Więcej kliknij tutaj