Egzamin maturalny – 2021

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE CKE  ORAZ  NA STRONIE OKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej – ZMIANY NA EGZAMINIE MATURALNYM 2021