Lektura dzieł św. Jana Pawła II

Dnia 20.10.2023 r. społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim włączyła się w diecezjalną Lekturę dzieł św. Jana Pawła II. Wydarzenie wpisało się w obchody Dni Kultury Chrześcijańskiej diecezji siedleckiej, których inicjatorem jest Ksiądz dr Piotr Radzikowski. Celem spotkania było przypomnienie nauczania Patrona Szkoły, szczególnie w aspekcie budowania cywilizacji życia. Pochylając się nad Jego twórczością zostały odczytane fragmenty Listu do młodych całego świata Parati semper oraz fragmenty z przemówień i homilii św. Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce i za granicą. Młodzież w wielkim skupieniu słuchała przesłania Ojca Świętego, które jest duchowym wsparciem szczególnie dla młodego pokolenia. Inicjatorką tego wydarzenia była Pani dyrektor dr Grażyna Dzida. W jego organizację zaangażowali się również następujące osoby: ks. Artur Zbański, ks. Patryk Krzymowski, p. wicedyrektor Dorota Krasucka,  p. Ewa Wiater, p. Iwona Stefaniak, p. Agnieszka Frączek oraz uczniowie: Aleksandra Majczyna, Klaudia Górna i Piotr Popławski.